• E. Hradecký - 

Popelka DVD a CD MŠ, 1. - 2. tř. ZŠ a ZUŠ.
Hudební pohádka,ve které děti vyjadřují děj pohybem a zazpívají si jednoduché melodické písně. DVD slouží dětem jako netradiční pohádka a učitelům jako inspirace pro vlastní práci s dětmi. Na DVD účinkují děti heterogenní třídy MŠ. Na CD je nahrávka se zpěvem a bez zpěvu (slouží k doprovodu vlastního zpěvu dětí). Popelka je vhodná také pro veřejná vystoupení.
Cena: 380,- Kč

  • E. Hradecký - 

Šípková Růženka DVD a CD MŠ, 1. - 2. tř. ZŠ a ZUŠ.
Hudební pohádka,ve které děti vyjadřují děj pohybem a zazpívají si jednoduché melodické písně. DVD slouží dětem jako netradiční pohádka a učitelům jako inspirace pro vlastní práci s dětmi. Na DVD účinkují děti heterogenní třídy MŠ. Na CD je nahrávka se zpěvem a bez zpěvu (slouží k doprovodu vlastního zpěvu dětí). Šípková Růženka je vhodná také pro veřejná vystoupení.
Cena: 380,- Kč

  • E. Hradecký - 

Cirkus Humberto DVD a CD MŠ, 1. - 2. tř. ZŠ a ZUŠ.
Hudební hra na cirkusové představení.DVD slouží dětem a učitelům jako inspirace pro vlastní práci.Na DVD účinkují děti heterogenní třídy MŠ. Cirkus Humberto je vhodný také pro veřejná vystoupení.
Cena: 350,- Kč

  • E. Hradecký - 

Hudební nástroje DVD MŠ, 1. - 2. tř. ZŠ a ZUŠ.
Děti a učitelé ze ZUŠ představují na DVD jednotlivé hudební nástroje:zobcové flétny, pikolu, příčnou flétnu,hoboj,klarinet, saxofon, fagot, trubku, lesní roh, trombon, tubu, housle, violoncello, kontrabas,harfu,kytaru, klavír, cembalo, varhany, akordeon, dudy,tympány, velký buben, malý buben, tamburínu, zvonkovou hru, metalofon, xylofon, triangl, činely, dřívka,bicí soupravu. Na závěr zazní Slovanský tanec g moll od A. Dvořáka v podání symfonického orchestru žáků ZUŠ.
Cena: 250,- Kč