• P. Jurkovič - 
  E. Hradecký - 

Jaro - léto CD MŠ, 1. - 2. třídy ZŠ a ZUŠ.
Jednoduché taneční hry upravil P. Jurkovič a E. Hradecký, noty a choreografie (je součástí CD) L. Bartošová.
CD je nahráno se zpěvem i bez zpěvu (slouží k doprovodu vlastního zpěvu dětí).
Cena: 180,- Kč

 • P. Jurkovič - 
  E. Hradecký - 

Podzim – zima CD MŠ, 1. - 2. třídy ZŠ a ZUŠ.
Jednoduché taneční hry upravil P. Jurkovič a E. Hradecký.
Cena: 200,- Kč

 • P.Jurkovič - E.Hradecký - 

Řemesla CD MŠ, 1.- 2. třídy ZŠ a ZUŠ.
Jednoduché taneční hry upravil P. Jurkovič a E. Hradecký, choreografie (je součástí CD) L. Bartošová. CD je nahráno se zpěvem i bez zpěvu (slouží k doprovodu vlastního zpěvu dětí).
Cena: 180,- Kč

 • E. Hradecký - 

Relaxační hudba CD MŠ a ZŠ.
Vhodná pro zklidnění, k relaxačním cvičením, jako podbarvení mluveného slova apod.
Cena: 170,- Kč

 • E. Hradecký - 

Improvizace k hudebně pohybové výchově CD MŠ, 1. tř. ZŠ a ZUŠ.
Improvizace k hudebně pohybovým hrám: Zvony - zvonky, Vlny - vlnky, Zvířata,Vláčky a Hnízda. Součástí je metodický návod.
Cena: 160,- Kč

 • E. Hradecký - 

Hudební pomůcka CD MŠ, 1.tř. ZŠ a ZUŠ.
Improvizace k hudebně pohybové výchově: pochod, běh, poskok, měkká chůze, těžká chůze, chůze a běh.
Hudební hry: Na písku, Věnečky, Semínka a Pohádka o řepě. Součástí je metodický návod.
Cena: 150,- Kč

 • E. Hradecký - 

Hudební nástroje CD MŠ, 1.- 4.tř. ZŠ a ZUŠ.
Děti se na CD (hudba E. Hradecký) seznámí s jednotlivými hud. nástroji (pikola, flétna, hoboj, klarinet,saxofon, fagot, trubka, lesní roh, trombon, tuba, housle, violoncello, kontrabas, kytara, harfa, klavír, cembalo, varhany, akordeon, ozvučná dřívka, triangl, tamburína, činely, zvonkohra, xylofon, velký buben, malý buben, tympány) a s orchestry (dechový orchestr, jazzový orchestr,smyčcový orchestr, symfonický orchestr).
Cena: 200,- Kč

 • E. Hradecký - 

Sbory a sborky pro kluky a holky CD k notové publikaci. 1.- 9. třídy ZŠ a ZUŠ.
Bimbo, Až na Sněžku s partou ježků , Zvěřinec (Zajíc, Naše kočka, Medvěd), Bum,bum ratata (Kachňata, Sedmikráska, Kolotoč), Jak sportujeme, Sportu zdar, Den naruby, Fordka a lordka, Kdy uvěříme Lukášovi?, Jsme mladí, Proměny Freda Hubáčka, Jarní vonička, Změním se, Písně kosmické (Mléná dráha, Jitřenka,Velký vůz).
Milostné písně (Jatelinka drobná, Husička divoká, Hlavěnka mě bolí, Janíčku, Janíčku).
Písně jsou psány na vtipné i poetické texty Jiřího Havla a Václava Fischera a oslovují jak zpěváky, tak i posluchače. Při interpretaci můžete zpívat jednohlasně, nebo střídat sóla se sborem,či menší skupinou zpěváků, jak to momentální stav vaší třídy dovolí. Sborník obsahuje dvacet písní a natočil je ve studiu Českého rozhlasu v Praze dětský pěvecký sbor RADOST-PRAHA - sbormistr Vladislav Souček a chlapecký sbor PUERI GAUDENTES -sbormistryně Zdena Součková. CD slouží nejen k poslechu jako ukázka interpretace, ale i k nácviku písní, kdy děti mohou zpívat současně s reprodukcí. Písně obsažené ve sborníku jsou vhodné pro hudební výchovu prvních až devátých tříd ZŠ.
Cena: 200,- Kč

 • EmilHradecký - 

Čas radosti,veselosti CD +zpěvník pro MŠ,ZŠ,ZUŠ
Devatenáct krásných vánočních koled a písní: 
(Čas radosti veselosti, Byla cesta ušlapaná, Ejhle chasa naša, Kristus Pán se narodil, Veselé vánoční hody, Dobrý král Václav, Fum,fum,fum, Maria hustým lesem šla, O Vánocích zpívám,Co to znamená, Sem, sem, sem pastýři, Tedy poženem, Půjdem spolu do Betléma, Už jsme si tu koledu odbyli, Při vánoci dlouhé noci, Vondráši, Matóši, Jak jsi krásné neviňátko, Dej Bůh štěstí, Veselte se, radujte se),
v úpravě Emila Hradeckého pro dětský sbor s doprovodem na přiloženém CD. Na přiloženém CD jsou všechny vánoční písničky nahrány 2x, v plném znění a pouze nádherný doprovod pro Váš dětský pěvecký soubor. Všechny písničky v sešitě jsou v úpravě melodická linka a akordové značky a můžete je tak zpívat nejen s doprovodem na CD, ale také s vlastním doprovodem na klavír, klávesy, kytaru a další doprovodné nástroje. Vánoční koledy a písničky na CD nazpívaly členky koncertního sboru Radost-Praha, přípravný sbor Koťata a chlapecký sbor Pueri gaudentes. Krásné vánoční melodie s nádherným doprovodem na přiloženém CD Vám pomohou navodit příjemnou vánoční atmosféru na Vašich vystoupeních a koncertech.
Cena: 260,- Kč

 • Emil Hradecký - 

SBOROVÁ A INSTRUMENTÁLNÍ TVORBA
sbor: RADOST -PRAHA , PUERI GAUDENTES
KOCIANOVO KVARTETO
Cena: 200,- Kč